Go to Top

Indywidualne rozwiązania

Wyróżnia Nas indywidualne podejście do każdego powierzonego nam zadania, gdyż wierzymy, że największą wartością są ludzie.

Innowacyjne usługi

 

Oferujemy innowacyjne usługi, poprzez większy niż gdziekolwiek pakiet usług dodatkowych.

Kompetentne doradztwo

Międzynarodowe doświadczenie pozwala nam na podążanie za zmieniającymi się trendami na rynku pracy i zrozumienie potrzeb Naszych Klientów.

Standardy jakości

 

Stawiamy na profesjonalizm, zaangażowanie i wiarygodność, pracując w oparciu o zasady fair-play.

Naszym głównym celem we współpracy z Klientem

jest zadowolenie i satysfakcja.

OCHRONA OSÓB I MIENIA

Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów.

-więcej-
08
Sie

POŚREDNICTWO

Pomoc w pozyskaniu i rekrutacji pracowników.


-więcej-
08
Wrz

PRACA TYMCZASOWA

Wykonujących najczęściej zadania pomocnicze przy produkcji dla Klienta zewnętrznego.

-więcej-
08
Sie

USŁUGI PORZĄDKOWE

Dbanie o czystość i porządek na najwyższym poziomie.

-więcej-
08
Sie

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy,  że zgodnie z  :
     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  -  określonym  jako „Ogólne Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych"  - w skrócie „ RODO ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  ( Dz. U.  z 24 maja 2018 roku  1000)

CZYTAJ WIĘCEJ ...

Ochrona fizyczna obiektów polega na stałej obecności naszych pracowników ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mienia, znajdującego się na terenie ochranianego obiektu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa znajdujących się tam osób. Nasi pracownicy ochrony to ludzie dający gwarancję właściwego wykonania zadania, posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do wykonywania tego rodzaju usług.


W ramach usługi ochrony zapewniamy:

·       umundurowanego pracownika, pełniącego służbę zgodnie z wewnętrznymi przepisami naszej firmy;

·       szkolenie pracowników, uwzględniające specyfikę i charakter obiektu, przed przystąpieniem do wykonywania w nim zadań;

·        zapoznanie się ze specyfiką występujących zagrożeń w danym obiekcie oraz z możliwościami przeciwdziałania im;

·        zapoznanie się z formą i doborem najskuteczniejszych form i technik interwencji w danym obiekcie.


Oferta na ochronę mienia obejmuje:

·       skuteczne przeciwdziałania wszelkim atakom, mogącym doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży;

·        obserwację i ochronę osób przebywających na danym terenie i w rejonie ochranianego obiektu;

·        niedopuszczenie do poruszania się po obiekcie osób niepożądanych i nie związanych z obsługą obiektu.


W przypadku zaistnienia niepożądanego wydarzenia nasi pracownicy zabezpieczą miejsce zdarzenia oraz podejmą wszelkie możliwe czynności, w celu zminimalizowania szkód oraz powiadomią odpowiednie służby ratownicze, a w przypadku zatrzymania sprawcy czynu przestępczego, przekażą go organom ścigania.


Wszyscy nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomości przepisów prawa, regulujących zasady pełnienia służby ochrony. 
  • Operator linii produkcyjnej
  • Pracownik produkcji
  • Operator maszyn i urządzeń
  • Sortowacz
  • Operator wózka widłowego

Oferty Pracy

Ogromny wybór ofert pracy. Od ponad 15 lat w Polsce RETOS jest partnerem wszystkich, którzy chcą w pełni rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje.

Chcesz wykonać kolejny krok na swojej ścieżce kariery? Z RETOS zdobędziesz nową pracę i satysfakcję z wyzwań zawodowych.  Nasze usługi obejmują znacznie szerszy zakres, niż usługi świadczone przez zwykłą agencję zatrudnienia. Chcemy wspierać Twój rozwój i pomóc odkryć Twój potencjał zawodowy.